събота, 18 април 2015 г.

От новия 126 брой на нюзлетъра: Търгът за проучване в блоковете Силистар и Терес тръгва


Почти два месеца след подаване на информацията за предстоящия търг за проучване в дълбоководните блокове Терез и Силистар, в официалния журнал на Европейската комисия през следващата седмица предстои да излезне дългоочакваната обява.
Направени са първите сондажи – формални и неформални – с редица световни нефтени компании, които проявяват интерес към подобни проучвания в региона  - в акваторията на Черно, Каспийско, Егейско, Средиземно, Адриатическо море – сред тях са Статойл, Шел, БиПи, Тотал. Ексън-Мобил и т.н. Българското правителство си научи уроците от неуспешния търг за блока Силистър, при който не бяха поставени филтри за достоверност на участниците.
Мнозина смятат, че времето не е подходящо за лансирането на подобни търгове, тъй като дълбоководното сондиране е гросмастойрска територия в проучванети и добива на нефт и газ, с максимално високи рискове и равнище на технологии и управление. А времената са трудни за индустрията при спадащите цени на суровия нефт.
Винаги ще има достатъчно контрааргументи – особен в контекста на продължителността на периода между подаване на заявлението за интереси и оферти, евентуалното получаване на лиценза и етапа на максимално интензивната работа и инвестиции – като минимум три-четири години.
Скептиците посочват  негативното въздействие върху имиджа на страната от оттеглянето на най-големия инвеститор в тази област – Шеврон, особено в контекста на непредсказуемостта на българските правителства, които присъждат и отнемат лицензи, под въздействието на неясни интереси и влияния. Мораториумът потенциално засяга и всяка друга интерзификация, а това не е добър сигнал при инвестиции в сондажи, всеки един от които е над 100 милиона долара. Тези, които следят историята на проучването и добива на нефт и газ у нас със сигурност ще отбележат като рискови фактори в тази индустрия непропорционално високото влияние на често дегизирани като екоактивисти политически и бизнес интереси. Достатъчно е да се прегледат съдебните регистри и оспорваните в съда тръжни процедури.
Не са окуражителни и сигналите за отлагане на сондажните дейности в блока Хан Аспарух от консорциума нефтени компании, включващ Тотал, Репсол и ОМВ с година, а според някои и с повече. Логичното обяснение – съкращаване на инвестиционните програми и фокусирани върху понискорискови операции с висока доходност не е единственото. За съжаление България, за разлика от други страни, не разполага с национална нефтена компания, която да бъде партньор в подобни проекти както на етап проучване, така и при добива чрез споразумения за неговото споделяне. В подобни случаи, готовноста на подобни национални компании да съинвестират и споделят риска на раннните етапи се оказват критично важно за неутрализиране на негативни пазарни колебания или несъвпадание между национални и корпоративни приоритети. Много добър пример в това отношение са Дания, Полша и Румъния.
При всяко положение обаче старта на тръжната процедура за блоковете Терез и Силистар ще постави страната ни, поне за няколко месеца, под прожектора на водещите световни енергийни компании. Шансове имаме – но дозата късмет на който да си струва да се надяваме е твърда малка на фона на усилията и работата, която трябва да се извърши.
Добрата новина е, че този път правителство изглежда е решено да стори максималното.

Моля при препечатване да се позовавате чрез линк към оригинала

Няма коментари:

Публикуване на коментар