събота, 1 октомври 2016 г.

Казусът Белене - без стратегия, без да накажем виновните у нас и солта, и унижението и парите.

"Единствената задача, която работната група има е да , е да осигури изплащането на парите.Тя няма никакви други задачи"
Кирил Комаров, първи заместник генерален директор на Росатом
Трудно можеш да спечелиш дело срещу Росатом и накрая да не платиш когато:
а. са замесени топ политици и поредица правителства, които са се извлекли лични ползи за сметка на публичната щета. Ангажираните компании - като Уорлси Парсън и Риск инжинеринг - де факто са "играли" в полето не на Клиента, за който работят, а в полето на ищеца - АСЕ. И държавата пропуска да преследва тези компании за отказ от съдействие, за щети и направо торпилиране на защитата.
Дори прекратяването е направена по начин, който да блокира възможността от защита.
б. си пропуснал да заведеш контраискове за нанесени щети, за погрешни експертизи и заключения на руските експерти от АСЕ, които са довели да преки загуби и последвали действия по проекта Белене
в. когато основната линия на защита - това, че спорът не е просто търговски, а с доминантна политическа компонента е била торпилирана отвътре.
г. когато се пропуснал да обжалваш присъдата пред Върховния административен съд. на Швейцария - особено на основание на допуснати груби нарушения - виж тезата за отсъствието на чисто търговско спор между два корпоративни субекта.
В допълнение имаш ход и с българския съд - който може да използва груби нарушения и доказана корупция като основание за неприемане на решението на съда.
Сега виждате арогантния Комаров, който открито казва никакви преговори - докато не платите.
Хайде да се хванем на бас, че повечето от Вас смятате, че парите които сега ще се платят - поне част от тях - ще се върнат у нас, като "комисионни".
Къде е стратегията? Къде е агресията? Къде е мобилизацията и посветеността, отвъд конюнкутрната целесъобразност, която обрича замесените представители на "елита" от различните партии да се подкрепят един друг и да не допускат никой от тях да не бъде разследван, недай боже, осъден?
Твърдя, че ако просто платим - ще останем без пари и без оборудване.
Тоест няма друг вариант освен твърд и агресивен подход с контраискове по всички линии - не само АСЕ, но и срещу Газпром и други компании. Росатом не е в блестяща финансова позиция, поради съкратени субсидии от бюджета и за него 620 милиона евро са си пари, които могат да го мотивират да се размърда и намери приложение. Ако ги платим, смятайте случаят за приключен - ще сме си изиграли напразно основния коз.


Но с толкова предатели подобни очаквания са силно нереалистични.

Няма коментари:

Публикуване на коментар