четвъртък, 21 август 2014 г.

Цени и зависимости от природния газ - уроците за България

Зависимостта между близостта и зависимостта от Газпром и цената на природния газ е ярко демонстрирана в тази карта, която се появи на сайта на NaturalGasEurope. След известната ценова карта на Газпром, появила се в руския вестник "Известия", това е поредното доказателтсво, че цената на природния газ, по който Газпром търгува е пряка функция на степента на зависимост, на самостоятелност в енергийните отношения и на активирани мерки за диверсификация на източниците. Както е видно България плаща повече и от Гърция, Турция /за която транизитира газ/ и от Румъния. И това въпреки фанфарите за партньорски отношения и привилегировани цени. Вижте разрива между източно и средно европейския от една страна и западно европейските сегменти в европейския газов пазар. Огромните и растящи разлики се обясняват и с достъпа до ликвидни газови борси /особено британската, която има т.н. churn rate съотнешение на реални и виртуално търгувани обеми - над 10 пъти и доминантата на спот пазара. През юли в Холандия и Британия цените паднаха под 250 долара за 1000 кубически метра газ. България на практика се отдалечава от тези равнища на цените, най-вече защото не прави не прави нищо по намаляване на цената, защото всичките усилия на предишното правителство и на БЕХ бяха насочени към форсирано развитие на Южен поток за сметка на съкращаването на цените на природния газ. Друга закономерност в търговията на Газпром е, че цените на природния газ са неизменно най-високи там където има най-малка прозрачност и се издига завесата на "търговската тайна". Всеки може да се увери в това, като кликне на сайтовете на газовите борси. Газпром ни предлага "великодушни" политически мотивирани "дисконти" - отстъпки, които му вършат прекрасна работа в договарянето зад "търговска тайна" с политици, бизнесмени и заинтересовани от "корупционни" сделки среди. На Запад търгува все повече на спот база - т.е. с други ценови формули. Там посредниците получават легитимни възнаграждения от законови и видими отстъпки по търгувани обеми или комисионни. Последната зависимост е между цени на природен газ от Газпром и вероятността и възможността от алтернативни доставки. Това е отчетливо видно на примера на Гърция, която освен понижаващия се процент от зависимост от руски природен газ - около 50% - има и реална възможност и растяща перспектива за алтернативен внос - от Азърбайджан, през ВПГ терминали и особено собствен добив - южно от остров Крит, в Йонийско море и достъпа до находищата източно от остров Кипър. Това, по думите на висши представители на Газпромекспорт, е наложило цените на природния газ да се съобразяват с пазарната конюктура на гръцкия газов пазар.

Няма коментари:

Публикуване на коментар