сряда, 9 май 2018 г.

T shirt

Този елемент бе предолжен за добавяне, като силна графика защо Европа е различна от Азия. Мисля, че трябва да се доработи с още една чертичка 2014 година - Крим


 1.

2.

2 коментара: