сряда, 26 август 2015 г.

Защо у нас няма класически картел при горивата ?

Класическата дефиниция за картел предполага сговор - споразумение или съгласувани действия между стопански субекти, които са конкуренти, при реализация на еднаква и сравнима пазарна политика и ценови практики. Видимата част е сравними или близки цени на стоките или услуги, които продават.
В България подобна практика е невъзможна без координация и "чадър" от държавните институции и без пряко съучастие - съдействие или бездействие - на ключови държавни служители. При това до степен да се предполага, че това съучастие е или определящо или доминиращо за възможността за реализацията на тези практики или пазарни политики. С други думи, политици, държавни служители или хора с влияние в много случаи инициират и надзирават политики и практики, които представляват по същество картел, с цел набавянето на изгоди за себе си или за заинтересовани групи.
Споделянето на тези изгоди с опериращите в сектора компании, чрез които се реализира картела, е само вторичен факт. Картелната среда се оказва единствената възможна за реализацията на стопанска дейност.
Иначе не мога да си обясня защото западни компании участват в тези схеми. Мисля, че е време въпросът да се повдигне на ниво Европейска комисия, защото става дума за практики и изкривяване на пазара от компании, които касаят повече от една страна на Европейския съюз.
Какъвто и секторен анализ да направи КЗК или другите ведомства те няма да "хванат" ролята и участието на държавните институции при реализацията на картела при горивата. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар