понеделник, 17 февруари 2014 г.

До БТВ - Дирекция "Новини и публистични предавания" - относно филма за шистовия газ, излъчен на 15 февруари

На вниманието на Господин Венелин Петков

Уважаема редакция

Пиша Ви по повод на излъчения след новините на 15 февруари филм относно добивът на шистов газ в Европа.
Не оспорвам правото на гледни точки на авторите на филма и на репортерите, но представеното следва порочни тенденции за едностранчиво, непълно и най-важното непълноценно представяне на темата, което пречи на зрителя да изгради информирано и балансирано мнение както относно рисковете, така и относно ползите и перспективите. Не му се дават всичките факти, а се внушават изводи и оценки.

Във филма не е представена другата гледна точка - на компании и експерти у нас
в сферата на проучването и добива, чиято професионална квалификация предполага по-висока степен на знания и информираност. Не е представена и гледната точка на експерти от неправителствени организации, нито на консуматорите, в това число и у нас, които се изказват в полза на добива на шистов газ.

Не искам да влизам в детайли, но формата на представяне, която затваря темата между министерството на околната среда и заинтересовани от спирането на всякаква дейност по проучването и изкуственото стимулиране на ВЕИ сектора еколози, не може да отговаря на професионалните журналистически стандарти.

Крайно време е да се отчита мнението и на хората, които са посветили живота си на добива на полезни изкопаеми, на хора които реално добиват нефт и газ, в това число реализират фракинг. Ако не друго, те имат изконно право и задължение да информират българската общественост за реалните рискове и ползи.

В противен случай, ако оставим темата изцяло на българските еколози и политици, заинтересовани от липсата на конкуренция на съществуващите доставчици на природен газ и изкуствените заслони на ВЕИ енергията, ще бъде много трудно медии, като Вашата, да изпълнят обществения си дълг.

Сигурно е едно, докато малка и непредставителна група - във всички случаи не преминала през демократични или изборни процедури - продължава да налага тясно груповата си визия на българската общественост и правителство, светът и Европа се движат в друго направление, което се обобщава в понятието шистова революция. Не случайно, тя се определя за най-значимото геополитическо и геоикономическо събитие в света през втората половина на 21 век. Оставам на Вас да съпоставите тези глобални тенденции и шансовете за успех с устрема на местните противници на шистовия газ да превърнат в страната ни в световен център на контрареволюцията против шистовия газ.

Каквито и да са обаче индивидуалните амбиции, никой от нас не може да отнема на българските зрители правото да получат пълноценна, пълна и балансирана информация с всички гледни точки.

Никой още не е отменил задължението да намалим парниковите емисии с най-малък разход на обществена енергия и ресурси, да осигурим достъпни и ниски цени на енергията и на природния газ, в съчетание с висок икономически растеж, конкурентноспособност и работни места.

Моля да предоставите право за отговор на страните, чиято гледна точка не бе отразена във филма - учени, експерти от компании и неправителствения сектор, който застъпва по-балансирана, а не едностранно отрицателна позиция.
Искам да Ви напомня, че ЕК преразглежда климатичните си и енергийни политики в посока да отнеме изкуствения заслон пред ВЕИ сектора, като за 2030 година развързва критериите по постигане на задължителни цели за ВЕИ в крайното потребление на енергия от тези за съкращаване на емисиите от парникови газове и за енергийна ефективност. Едно е всеки да се стреми да ограничи въглеродния си отпечатък - индивидуален, групов или корпоративен - което е идеална и достойна за уважение цел - съвършено друго е форсираш групова визия за точно конкретен вид енергия
чрез натиск от заинтересовани групи и извънпазарно субсидиране за сметка на потребители и данъкоплатци. Зад тази високо морална визия стоят егоистични материални и финансови интереси на конкретни групи от инвеститори и политици, които се стремят да осигурят и медиен заслон.
Тази "тромава" защита на ВЕИ, в последна сметка, не е в полза на конкурентноспособността на ВЕИ сектора във ЕС, който е пред колапс. Без особени фанфари днес възобновяемата енергия в Китай и САЩ е в състояние да се конкурира без субсидии. Обратно в Европа ВЕИ се отдалечиха с няколко години от времето, в което се предвиждаше да се постигне мрежов паритет, не на последно място защото потребителите отказват да заплащат по-високи цени на енергията.
Няма никакво съмнение, че изказаните мнения в този филм могат да окажат непретеглен през демократичен процес пряк натиск върху правителството с цел то да промени позицията си и да се обяви против усилията на групата страни в ЕС като Великобритания, Полша и Румъния, които в реално време започват да добиват шистов газ. Моля да отбележите, че това ще стане при прогнозно конкурентни цени и без грам от прононсираните катастрофични последстия, които бяха в основата на кампанията по сплашване на населението. Именно непосредствената и неминуема перспектива на успешните разкрития и промишлен добив на шистов газ, в контролирана и безопасна среда, с ниски цени е улитмативното доказателство за състоятелността на различните тези около шистовия газ.

Напомням на Вас и на авторите на филма, че мораториумът който беше наложен от тези групи, по никакъв начин не обвързва правителството да гласува в полза на налагането на други допълнителни ограничения в европейски мащаб върху проучването и добива на шистов газ. Не на последно място защото
новите ограничителни предложения не отразяват реалните рискове и възможности за тяхното контролиране при проучването и добива.
Разполагаме с достатъчно голям списък от експерти които можем да Ви предоставим за изложение на другата гледна точка. Готови сме да участваме във всякакви формати за изясняване на действителното положение на нещата около темата шистов газ.

С уважение
Илиян Василев
Енергиен експерт

Съ-издател на
Бюлетин по проучване и добив на нефт и газ

Няма коментари:

Публикуване на коментар